Bộ Đàm 3G 4G Incom IP 8800

Mô tả:

Bộ Đàm 3G 4G Incom IP 8800

khoảng cách liên lạc không giới hạn

Pin lion 2 Cell 5000mAh sử dụng 24-48 giờ

Định vị người sử dụng

Thu âm giọng nói khi đàm thoại

Không cần đăng ký tần số

Không phát sinh chi phí sever hàng tháng.

Số lượng