Cho Thuê Thiết Bị Dịch Di Động

Mô tả:

Cho thuê thiết bị dịch di động không giới hạn số lượng

Cho 600 người nghe đồng thời

Khoảng cách truyền âm thanh không dây lên đến 180m

Thủ tục thuê đơn giản, nhanh chóng

Số lượng