Cổng Hơi Có Rồng mẫu 8m, 10m, 12m

Mô tả:

Cổng Hơi Có Rồng 8-10-12m

Kích thước chiều ngang cổng hơi 8m - 10m - 12m

Đường kính ống cổng hơi  0.8, 1.0m, 1.1m

Chất liệu vải dù chống thấm nước.

Ưu điểm: Chất vải bền, bền màu, màu sắc đẹp, vải nhẹ, dễ thi công và lắp đặt.

Cổng hơi 6-8m sử dụng máy thổi 680W

Số lượng

Cổng Hơi Có Rồng 8-10-12m

Kích thước chiều ngang cổng hơi 8m - 10m - 12m

Đường kính ống cổng hơi  0.8, 1.0m, 1.1m

Chất liệu vải dù chống thấm nước.

Ưu điểm: Chất vải bền, bền màu, màu sắc đẹp, vải nhẹ, dễ thi công và lắp đặt.

Cổng hơi 6-8m sử dụng máy thổi 680W