Gài Lưng Bộ Đàm Motorola CP 1300H

50.000₫ 80.000₫

Mô tả:

Gài Lưng Bộ Đàm Motorola CP 1300H

sử dụng để già bộ đàm vào thắt lưng

để sử dụng rảnh tay, máy không rơi.

Số lượng

Gài Lưng Bộ Đàm Motorola CP 1300H