Rối Hơi Ông Già Noel

Mô tả:

Rối Hơi Ông Già Noel

Chiều cao rối 2.8m

Đường kính 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước

Số lượng

Rối Hơi Ông Già Noel

Chiều cao rối 2.8m

Đường kính 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước