Sạc Bộ Đàm baoFeng

150.000₫ 200.000₫

Mô tả:

Sạc Bộ Đàm baoFeng

sử dụng cho các dong máy bộ đàm baofeng BF 888S, 777S, 666S

Điện áp 220V - AC

Điện áp đầu ra 500mAh 3.7V DCsạc bộ 

Số lượng

Sạc Bộ Đàm baoFeng

sử dụng cho các dong máy bộ đàm baofeng BF 888S, 777S, 666S

Điện áp 220V - AC

Điện áp đầu ra 500mAh 3.7V DCsạc bộ