Rối Hơi Màu Xanh Lá

Mô tả:

Rối Hơi Màu Xanh Lá Vẫy Tay

Chiều cao rối 2.2-2.8m

Đường kính 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước, chất vải bền, sử dụng lâu dài.

Tay vẫy đẹp mắt, tạo thu hút mạnh

Số lượng

Rối Hơi Màu Xanh Lá Vẫy Tay

Chiều cao rối 2.2-2.8m

Đường kính 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước, chất vải bền, sử dụng lâu dài.

Tay vẫy đẹp mắt, tạo thu hút mạnh