Rối Hơi Vẫy Tay Mầu Đỏ

Mô tả:

Rối Hơi Vẫy Tay Màu Đỏ

Chiều cao rối 2.5-2.8m

Đường kính 0.5 - 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước, chất vải bền, sử dụng lâu dài.

Tay vẫy đẹp mắt, tạo thu hút mạnh

Số lượng

Rối Hơi Vẫy Tay Màu Đỏ

Chiều cao rối 2.2-2.8m

Đường kính 0.5-1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước, chất vải bền, sử dụng lâu dài.

Tay vẫy đẹp mắt, tạo thu hút mạnh