Sạc Bộ Đàm Kenwood TK 3000 ( KSC 35S )

Mô tả:


Sạc Bộ Đàm Kenwood KSC 35S

sử dụng cho bộ đàm Kenwood TK 3000

Điện áp 220V - AC

Điện áp đầu ra 500mAh 7.4V DC

Số lượng


Sạc Bộ Đàm Kenwood KSC 35S

sử dụng cho bộ đàm Kenwood TK 3000

Điện áp 220V - AC

Điện áp đầu ra 500mAh 7.4V DC