Sạc Bộ Đàm Kenwood TK 3100, 3320

Mô tả:

Sạc Bộ Đàm Kenwood TK 3100, 3320

sử dụng cho bộ đàm Kenwood TK 3100, 3320

Điện áp 220V - AC

Điện áp đầu ra 500mAh 7.4V DCk

Số lượng

Sạc Bộ Đàm Kenwood TK 3100, 3320

sử dụng cho bộ đàm Kenwood TK 3100, 3320

Điện áp 220V - AC

Điện áp đầu ra 500mAh 7.4V DCk