Con Rối Hơi Bán Giày

Mô tả:

Con Rối Hơi Quảng Cáo bán Giày

chiều cao rối 2.5m

đường kính thân rối 0.5m

Chiều dài 1 tay 1.2m

Màu sắc đỏ - trắng

Sử dụng máy thổi công suất 200W tiết kiệm điện, không ồn

Số lượng

Con Rối Hơi Quảng Cáo bán Giày

chiều cao rối 2.5m

đường kính thân rối 0.5m

Chiều dài 1 tay 1.2m

Màu sắc đỏ - trắng

Sử dụng máy thổi công suất 200W tiết kiệm điện, không ồn