Rối Hơi Ba Màu

Mô tả:

Sản Xuất Rối Hơi Ba Màu Vẫy Tay

đường kính thân rối 0.5m - 1.5m

Chiều cao con rối 2.2m-6m

Chiều dài 1 tay 1.2m - 1.8m

Màu sắc đỏ , trắng, vàng, xanh...

Sử dụng máy thổi tiết kiệm điện, không ồn

Số lượng

Sản Xuất Rối Hơi Ba Màu Vẫy Tay

đường kính thân rối 0.5m - 1.5m

Chiều cao con rối 2.2m-6m

Chiều dài 1 tay 1.2m - 1.8m

Màu sắc đỏ , trắng, vàng, xanh...

Sử dụng máy thổi tiết kiệm điện, không ồn