Rối Hơi Bán Thiết Bị Vệ Sinh

Mô tả:

Sản Xuất Con Rối Hơi Bán Thiết Bị Vệ Sinh

đường kính thân rối 0.5m - 1.5m

Chiều cao con rối 2.2m-6m

Chiều dài 1 tay 1.2m - 1.8m

Màu sắc đỏ , trắng, vàng, xanh...

Sử dụng máy thổi tiết kiệm điện, không ồn

Tay rối vẫy rất đẹp mắt.

Số lượng

Sản Xuất Con Rối Hơi Bán Thiết Bị Vệ Sinh

đường kính thân rối 0.5m - 1.5m

Chiều cao con rối 2.2m-6m

Chiều dài 1 tay 1.2m - 1.8m

Màu sắc đỏ , trắng, vàng, xanh...

Sử dụng máy thổi tiết kiệm điện, không ồn

Tay rối vẫy rất đẹp mắt.