Rối Hơi Chú Hề Vẫy Tay

Mô tả:

Rối Hơi Chú Hề Vẫy Tay

chiều cao rối 2.5m

đường kính thân rối 0.5m

Chiều dài 1 tay 1.2m

Màu sắc đỏ - trắng

Sử dụng máy thổi công suất 200W tiết kiệm điện, không ồn

Số lượng

Rối Hơi Chú Hề Vẫy Tay

chiều cao rối 2.5m

đường kính thân rối 0.5m

Chiều dài 1 tay 1.2m

Màu sắc đỏ - trắng

Sử dụng máy thổi công suất 200W tiết kiệm điện, không ồn