Rối Hơi Đầu Bếp

Mô tả:

Rối Hơi Đầu Bếp Màu Vàng

Chiều cao rối 2.5-2.8m

Đường kính 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước, chất vải bền, sử dụng lâu dài

Số lượng

Rối Hơi Đầu Bếp Màu Vàng

Chiều cao rối 2.5-2.8m

Đường kính 1.1m

Màu sắc đẹp

Chất liệu vải dù chống thấm nước, chất vải bền, sử dụng lâu dài