Rối Hơi Quảng Cáo

Mô tả:

Con Rối Hơi Quảng Cáo 


chiều cao rối 3m

đường kính thân rối 0.5m

Chiều dài 1 tay 1.2m

Màu sắc đỏ - trắng

Sử dụng máy thổi  tiết kiệm điện, không ồn

Số lượng

Con Rối Hơi Quảng Cáo


chiều cao rối 2.5m

đường kính thân rối 0.5m

Chiều dài 1 tay 1.2m

Màu sắc đỏ - trắng

Sử dụng máy thổi tiết kiệm điện, không ồn